Kulturi gotovo milijun kuna

ORAHOVICA – 993.370 kuna u ovoj će godini biti usmjereno u financiranje javnih potreba u kulturi, odlučili su tako vijećnici Gradskog vijeća. Prema utvrđenom  Programu,  najviše  sredstava namijenjeno  Gradskoj knjižnici, 357.270 kuna, uz dodatnih 25 tisuća za opremu i knjige…

Nešto manje, 315.000 kuna, namijenjeno  je realizaciji različitih kulturnih manifestacija,  za znanstveno-istraživačke radove, konkretno arheološka iskapanja oko crkve sv Lovre u Crkvarima i zaštitne radove na  povijesnom oltaru u istoj crkvi, planirano je 130 tisuća kuna.Rad udruga u kulturi  financirat će se sa 77 tisuća kuna, radijska djelatnost sa 62 tisuće kuna,  muzejsko-galerijska djelatnost s  22 tisuće kuna,a  Pučko sveučilište  s pet tisuća kuna.

Marija Bačmaga za Orahovački glasnik