Na temelju čl. 102 i čl. 103. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13.), Jedinstveni upravni odjel Grad Orahovica u suradnji s odgovornim voditeljem izrade Plana izradio je ovo Izvješće o javnoj raspravi.

 

 

Poveznica na dokument:

II. izmjene i dopune Plana prostornog uredjenja - Izvjesce s javne rasprave 30.11.-12.12.2016.pdf

 

 

smjestaj

Uredovni dan gradonačelnice

Fiber Optics02