efondovi big

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. trenutno je otvoreno nekoliko javnih poziva na dostavu projektnih prijedloga namijenjenih mikro, malim i srednjim poduzetnicima:

 

  • Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II. Faza

Poziv je namijenjen novoosnovanim mikro, malim i srednjim poduzećima sa svrhom poticanja na uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga.

Ovim će se Pozivom poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 150.000.000,00 kn bespovratnih sredstava, a pojedini prijavitelj može ostvariti iznos od 150.000,00 do 1.400.000,00 kuna, u intenzitetu do 85% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mali ili srednji poduzetnici, a potpora u okviru Poziva je namijenjena novoosnovanim poduzećima koja su osnovana najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektnog prijedloga i ne odnosi se na postojeća poduzeća koja će se zatvoriti i ponovno otvoriti.

Projektom će se financirati aktivnosti prilagodbe razvijenog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta te aktivnosti pripreme lansiranja proizvoda/usluge na tržište.

Projektni prijedlozi mogu se podnositi putem sustava eFondovi  u razdoblju od 15. veljače 2019. godine do 29. lipnja 2020. godine.

Detalje o samom natječaju i postupku prijave možete pronaći na ovoj poveznici.

 

  • Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2

Cilj je ovog Poziva povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga olakšavanjem predstavljanja međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu.

Ovaj Poziv pridonosi jačanju međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali i srednji poduzetnici, a iznos bespovratnih sredstava (potpore male vrijednosti) koji se može ostvariti je od 100.000,00 do 1.000.000,00 kuna, u maksimalnom intenzitetu od 85% za mikro i mala poduzeća te 65% za srednja poduzeća.

Projektni se prijedlozi podnose putem sustava eFondovi, do 29.06.2020. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

 

  • Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Svrha ovog Poziva je ugovorno pružanje usluga znanstveno-istraživačkih organizacija malim i srednjim poduzećima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija. Poziv je usmjeren na jačanje kapaciteta malih i srednjih poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacijama u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali i srednji poduzetnici, koji mogu ostvariti bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 10.000,00 kuna do 75.000,00 kuna.

Krajnji rok za predaju projektnih prijedloga je 29.06.2020. godine, a natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na ovoj poveznici

  • Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i sl. norme)

Ovim će se Pozivom sufinancirati uvođenje priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih normi ili tržišno priznatih certifikacijskih shema, koje će pridonijeti olakšanom pristupu tržištima i povećanju konkurentnosti MSP-ova. Svrha je Poziva dostizanje primjenjive razine standarda međunarodno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga kroz povećanje uporabe priznatih normu koje pridonose povjerenju kupaca, posebno u područjima poboljšanja kvalitete sustava upravljanja i povećanja sposobnosti za dokazivanje kvalitete sustava, čime bi se MSP-ovima olakšao pristup inozemnim tržištima i povećala konkurentnost.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća, a bespovratna sredstva se mogu ostvariti u iznosu od 50.000,00 kuna do 380.000,00 kuna. Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 29.06.2020. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje

 

  • Znakovi kvalitete

„Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima“.

Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima, s ciljem da dobivanjem znakova kvalitete povećaju svoju konkurentnost te doprinesu povećanju prepoznatljivosti hrvatskih proizvoda i usluga na otvorenom tržištu.

Cilj ovog Poziva je povećanje prepoznatljivosti kvalitete usluga i proizvoda MSP-ova, čime će se osigurati preduvjeti za povećanje prihoda od prodaje, izvoza i ukupne konkurentnosti i doprinijeti stvaranju hrvatskog identiteta na zajedničkom i svjetskom tržištu.

Putem vaučera sufinancirat će se projektne aktivnosti koje se odnose na ostvarivanje prava korištenja sljedećih znakova kvalitete:

-  „Hrvatska kvaliteta“

- „Izvorno hrvatsko“

- „Tradicijski obrti“

- „Umjetnički obrti“

Vaučer se može dodijelit za nabavu znaka/znakova od prihvatljivog pružatelja usluge:

- Hrvatske gospodarske komore

- Hrvatske obrtničke komore

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća, a najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 75.000,00 kuna.

Potpora se dodjeljuje u intenzitetu do 100% prihvatljivih troškova.

Projektni prijedlozi se podnose elektronički, putem sustava eFondovi, od 10. rujna 2018. godine do 29. lipnja 2020. godine.

Više informacija  o Pozivu možete pronaći na ovoj poveznici

 

  • Certifikacijom proizvoda do tržišta

Ovim će se Pozivom sufinancirati certifikacija proizvoda, u svrhu doprinosa aktivnostima MSP-ovima povećanom primjenom normi, zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjima, da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanje potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno priznatih normi pomaže MSP-ovima iskoristiti prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća, a ukupan iznos bespovratnih sredstava po pojedinom prijavitelju je od 20.000,00 kuna do 1.000.000,00 kuna. Krajnji rok prijave na natječaj je 29.06.2020. godine.

Više detalja o Pozivu i natječajnoj dokumentaciji možete pronaći ovdje

 

JAVNI POZIVI U NAJAVI:

  • Inovacije u S3 područjima

Ovim će se pozivom sufinancirati ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, zaštita intelektualnog vlasništva, troškova osoblja i razvoja s ciljem komercijalizacije inovacija i stvaranja proizvoda i usluga isključivo u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije (S3). Potpora u okviru ovog poziva namijenjena je za MSP-ove koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju naprednih i inovativnih proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti koji će doprinijeti povećanju izvoza te time i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na globalnom tržištu.

Indikativni datum objave javnog poziva je 1. ožujka 2019. godine.

  • Integrator

Ovim će se pozivom potaknuti suradnja malih i srednjih poduzetnika (MSP-ova) da bi stvaranjem novih inovativnih proizvoda i usluga uspostavili dobavljačke odnose s poduzećima Integratorima i postali dio njihovog lanca vrijednosti. Potpora u okviru ovog poziva namijenjena je za sufinanciranje inovacijskih aktivnosti konzorcija MSP-ova s ciljem uspostavljanja dugoročnih dobavljačkih odnosa/lanaca vrijednosti s drugim poduzećima, tzv. Integratorima.

Indikativni datum objave javnog poziva je 29. ožujka 2019. godine.

Svi javni pozivi dostupni su na portalu www.strukturnifondovi.hr.

Pretraživanje

Kontaktirajte nas

Gradski mail

Uredovni dan gradonačelnice

Beer fest Orahovica 2019.

BeerFest2019 000

Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju

Program za poljoprivredu

Kalendar događanja u Orahovici

KalendarDogadjanja

Financiranje Udruga 2019.

Financiranje udruga 2019

Pomoć u kući starima i nemoćnima na području grada Orahovice

Javni poziv za financiranje udruga 2019.

Javni poziv udrugama 2017

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa poticanja razvoja poduzetništva Grada Orahovice u 2019.

Proračun za 2019. u malom

Proracun u malom 2017 kopija

Izbori za EU Parlament

IzboriEU Parlament2019

Zajednica sportskih udruga

ZUSGO logo1

EU projekt: Ne dvoji - odvoji

NeDvojiOdvoji

GospodarenjeOtpadom

PROCJENA RIZIKA Orahovica

Fiber Optics02

Prostorni plan uredjenja grada Orahovice

 

Strategija

 

TZG Orahovica LogoZgrade

Tko je online

Imamo 112 gostiju i nema članova online

Broj posjetitelja

Danas 13

Jučer 362

Ovaj tjedan 375

Ovaj mjesec 8200

Ukupno 2018829