Na temelju članka 20. Odluke o davanju u najam stanova („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 4/97 i 1/04) i Odluke gradonačelnice o raspisivanju natječaja za davanje u najam 2 stana u vlasništvu grada Orahovice (Klasa:370-01/18-01/08 , Urbroj: 2189/12-01/01-18-1 od 05. rujna 2018.godine), gradonačelnica grada Orahovice raspisuje

N A T J E Č A J

za davanje u najam 2 stana u vlasništvu grada Orahovice

I

            Raspisuje se natječaj za davanje u najam 2 stana u vlasništvu grada Orahovice u Orahovici, i to:

 1. Stan u Orahovici, Petra Preradovića 1, koji se sastoji od dnevnog boravka, trpezarije, ostave, hodnika i kupatila s WC-om ukupne površine 45,39 m2,
 2. Stan u Orahovici, Kralja Zvonimira 6, II kat, koji se sastoji od 1 sobe, kuhinje s blagovaonicom, kupaonice s WC-om, hodnika, ostave i balkona ukupne površine 44,66 m2

II

            Stanovi iz točke I. ovog natječaja se daju u najam na neodređeno vrijeme po cijeni, i to:

 1. Stan u Orahovici , Petra Preradovića 1 od 365,00 kuna
 2. Stan u Orahovici, Kralja Zvonimira 6, III kat od 360,00 kuna

III

            Pravo na podnošenje zahtjeva za davanje u najam stanova u vlasništvu grada Orahovice ima osoba koja pored općih uvjeta za dobivanje u najam stana, ispunjava i slijedeće uvjete:

 • da ima prebivalište na području Grada Orahovice
 • da nema u vlasništvu odgovarajuću useljivu kuću ili stan
 • da nema pravo korištenja odgovarajućeg stana, na temelju ugovora o najmu stana, zaključenog na neodređeno vrijem
 • da nije iskoristila pravo na otkup stana, sukladno Zakonu o prodaji stana na kojima postoji stanarsko pravo
 • da stan koji je predmet najma, odgovara potrebama domaćinstva kandidata u smislu da nije veći od odgovarajućeg stana

Pod odgovarajućim stanom smatra se stan u smislu odgovarajućih odredbi Zakona o najmu stanova.

Svi navedeni uvjeti moraju se zadovoljiti kumulativno, i to svi članovi obiteljskog kućanstva za koje se traži davanje u najam stan.

IV

            Red prvenstva za davanje u najam stanova određuje prema slijedećim kriterijima:

 1. broj članova domaćinstva
 2. godine života članova
 3. prihodi članova domaćinstva
 4. vrijeme čekanja na stan
 5. sudjelovanje članova domaćinstva u Domovinskom ratu
 6. oštećenje organizma (invaliditet) članova domaćinstva nastalog sudjelovanjem u Domovinskom ratu

V

            Zainteresirani su uz zahtjev dužni priložiti i slijedeće isprave:

 1. Domovnicu (za sve članove)
 2. Uvjerenje o prebivalištu na području Grada Orahovice (za sve članove)
 3. Izjava o broju članova obiteljskog domaćinstva
 4. Izvadak iz matične knjige rođenih, vjenčanih (za sve članove)
 5. Potvrdu Zemljišno-knjižnog odjela (Gruntovnice) o vlasništvu nekretnina (kuće, stana), za sve članove obiteljskog domaćinstva
 6. Izjavu podnositelja zahtjeva da nema pravo korištenja odgovarajućeg stana, na temelju ugovora o najmu zaključenog na neodređeno vrijeme
 7. Izjavu podnositelja zahtjeva da nije iskorišteno pravo na otkup stana, sukladno Zakonu o prodaji stana na kojima postoji stanarsko pravo
 8. Potvrda Zavoda za zapošljavanje (za nezaposlene osobe i članove obitelji)
 9. Potvrda Porezne uprave o visini dohotka iz prethodne godine za sve članove obiteljskog domaćinstva koji su ostvarili prihod u toj godini (punoljetne članove)
 10. Radni staž odnosno mirovina za sve članove obitelji
 11. Dokaz o sudjelovanju u Domovinskom ratu
 12. Rješenje o invalidnosti (civilni ili invalid rata)

Navedene isprave ne smiju biti starije od 6 mjeseci (osim za Domovnicu, Izvod iz matične knjige rođenih, vjenčanih).

VI

            Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja na Oglasnoj ploči grada Orahovice i web stranici grada www.orahovica.hr.

            Prijave se podnose putem pisarnice grada Orahovice ili poštom na adresu: Grad Orahovica, Franje Gavrančića 6, 33515 Orahovica, s naznakom:“ Ne otvaraj – natječaj za davanje u najam 2 stana u vlasništvu grada Orahovice:“

Gradonačelnica

Ana-Marija Petin, dipl.oec.

Pretraživanje

Kontaktirajte nas

Gradski mail

Uredovni dan gradonačelnice

Regionalni izbor vinske kraljice 2018.

VinskaKraljica2018

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa poticanja razvoja poduzetništva Grada Orahovice u 2018.

Proracun u malom 2017 kopija

Privatnost i zaštita osobnih podataka

zastita osobnih podataka GDPR

VideoGalerija

smjestaj

Fiber Optics02

Prostorni plan uredjenja grada Orahovice

 

GospodarenjeOtpadom

Strategija

 

Skyline Web kamera

Webcam Live

TZG Orahovica Logo04

kamere park

KamereNaJezeru

Tko je online

Imamo 36 gostiju i nema članova online

Broj posjetitelja

Danas 240

Jučer 670

Ovaj tjedan 2754

Ovaj mjesec 12997

Ukupno 1887044