ADRESA: F. Gavrančića 6
33515 Orahovica
   
E-MAIL: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

MB:
OIB:

ŽIRO-RAčUN:

2726459 
99870159112

HR63 2500 0091 8307 0000 5

UREDOVNO VRIJEME ponedjeljak - petak 7h-15h
pauza 10 h – 10:30 h
   
   
Gradonačelnica prima građane na razgovor u svoj ured svakog drugog utorka od 12 do 15 sati, uz prethodnu najavu.

 

Telefonski brojevi:

Br.

Korisnik

Broj telefona

1

CENTRALA

033 673 351

2

FAX

033 673 125

3

Ana - Marija Petin, gradonačelnica

033 673 351

4

Dalibor Fofonjka, zamjenik gradonačelnika

033 673 094

5

Marija Šafer, pročelnica JUO

033 674 671

6

Zvonko Nađ, zamjenik pročelnika

 

7

Irela Strabić, zamjenik pročelnika

033 674 673

8

Emica Parašilovac, pomoćnik pročelnika-tajnik grada

033 674 672

9

Krešimir Pongrac, viši stručni suradnik za komunalne poslove i graditeljstvo

033 673 094

10

Sonja Gluvaković Gotler, viši stručni suradnik za pravne poslove

033 673 094

11

Slađana Živković, viši stručni suradnik za pravne poslove

033 673 094

12

Marko Bošnjak, viši referent za Europske integracije, razvojne planove Grada i javnu nabavu

033 673 913

13

Mira Vrkić, administrativni referent za opće poslove i pripremu sjednica

033 673 351

14

Slavko Hećimović , referent za komunalne poslove i upravljanje imovinom

033 673 913

15

Slavica Pavelić, referent za računovodstvo Proračuna -  koordinator financijsko-računovodstvenih poslova

033 674 674

16

Josip Kribl, referent za obračun plaća i naknada, blagajničkih, personalnih i stameno-komunalnih poslova

033 673 897

17

Slavica Nađ, referent- knjigovođa za korisnike Proračuna

033 673 898

18

Renata Radočaj, referent za administrativno-računovodstvene poslove i društvene djelatnosti

033 674 674

19

Nikola Klepač, komunalni redar

033 673 906

20

Tomislav Pančić. referent za informatiku

033 673 913