ADRESA: F. Gavrančića 6
33515 Orahovica
   
E-MAIL: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

MB:
OIB:

ŽIRO-RAčUN:

2726459 
99870159112

HR63 2500 0091 8307 0000 5

UREDOVNO VRIJEME ponedjeljak - petak 7h-15h
pauza 10 h – 10:30 h
   
   
Gradonačelnica prima građane na razgovor u svoj ured svakog drugog utorka od 12 do 15 sati, uz prethodnu najavu.

 

Telefonski brojevi:

1 CENTRALA 033 673 351
2 FAX 033 673 125
3 Ana - Marija Petin dipl.oec., gradonačelnica  
4 Dalibor Fofonjka dipl.ing.stroj., zamjenik gradonačelnice  
5 Marija Šafer mag. Oec., Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 033 674 671
6 Zvonko Nađ dipl.oec., Voditelj odsjeka za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti  
7 Irela Strabić dipl.ing.arh., Voditeljica odsjeka  za komunalni sustav i prostorno uređenje 033 674 673
8 Emica Parašilovac dipl.iur., Voditelj odsjeka za opće i pravne poslove – tajnik grada 033 674 672
9 Krešimir Pongrac dipl.ing.grad., Viši savjetnik za komunalne poslove i graditeljstvo 033 673 094
10 Sonja Gluvaković Gotler mag.iur., Viši stručni suradnik za poslove gradonačelnice i gradskog vijeća 033 673 094
11 Slađana Živković mag.iur., Viši stručni suradnik za poslove gradonačelnice i gradskog vijeća  033 673 094
12 Milan Babac dipl.soc., Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti  
13 Mira Vrkić, Stručni referent - tajnica gradonačelnice 033 673 351
14 Slavko Hećimović , Referent za komunalne poslove 033 673 913
15 Slavica Pavelić, Voditeljica pododsjeka za računovodstvo 033 674 674
16 Josip Kribl, Referent za obračun plaća i drugih dohodataka 033 673 897
17 Slavica Nađ, Financijski referent 033 673 898
18 Renata Radočaj, Referent za adminstrativne i računovodstvene poslove 033 674 674
19 Nikola Klepač, Referent – komunalno-prometni redar 033 673 906
20 Tomislav Pančić, Informatički referent  033 673 913