Izbori za EU - Parlament 2019

Rješenje ŽIP-a o određivanju biračkih mjesta na području grada Orahovice

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO

VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

KLASA: 013-01/19-01/04

URBROJ: 2189/1-05/02-19-1

Virovitica, 5. travnja 2019.

 

Na temelju članka 32. i 33. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske ("Narodne novine…