Predsjednik Gradskog vijeća:

Radoje Medenica

Zamijenici predsjednika:

Tomislav Petrušić

Saša Rister

Članovi Gradskog vijeća:

Igor Hozić

Dalibor Kovač

Suzana Đebro Maričić

Ljiljana Borić

Lana Jurkin

Igor Balaž

Stjepan Troha

Ivanka Pospihalj

Ivica Podboj

Danijela Kordoš

Ivančica Grgić

Juraj Fofonjka